Angels Online

 doanquocson

Angels Online: Thiên thần nổi loạn

Ngày xưa, thiên đường và hạ giới không có sự cách biệt, mọi nơi đều ngập tràn hạnh phúc. Thế rồi điều không mong muốn xảy ra. Tổng thiên thần Lucifer đem lòng yêu một cô gái trong thế giới loài người. Nhưng cô gái lại nhớ thương một thiên thần khác. Vì ghen tức, […]