Corum Online

 doanquocson

Corum Online: 5 miền đất thánh thần

Ngày xưa, thế giới hỗn mang không có gì tồn tại, thứ duy nhất là ánh sáng. Nhưng khi ánh sáng bùng lên mạnh hơn thì những nơi tối tăm mà ánh sáng không với tới lại trở nên tối tăm hơn, hình thành nên hai thế lực đối lập nhau. Các thánh thần phải […]