Counter Strike Online

 doanquocson

Counter Strike Online giới thiệu hai mỹ nữ mới

Đây là hai nhân vật nữ mới được thêm vào trong gói cập nhật mới nhất của trò chơi MMOFPS Counter Strike Online. Phần cập nhật mới này có tên Zombie Mode 2, nối tiếp sự thành công của phần chơi Zombie Mode cũ có mặt từ tháng 7-2008. Phần thứ 2 vẫn dựa trên […]