Tiên Kiếm

 doanquocson

Tiên Kiếm Online sẽ Closed Beta vào ngày 22/12

Game có 6 lớp nhân vật là Kiếm khách, Đao khách, Luyện khí sư, Ngũ linh sư, Điệp y vũ giả, Linh hồ dạ ẩn và bao gồm Lục giới: Thần, Ma, Tiên, Yêu, Nhân, Quỷ. Tiên Kiếm Online do công ty 9you phát hành, mang đậm bản sắc kiếm hiệp Trung Hoa. Hemi