Tiên Lữ Kỳ Duyên

 doanquocson

FPT Online giải thích những vấn đề ở bản thử nghiệm Tiên Lữ Kỳ Duyên

Nhà phát hành FPT Online đã đưa ra giải thích cho các vấn đề được nêu trong bài viết “Phiên bản mới của Thiên Long Bát Bộ tiếp tục gặp ‘hạn’”. Về việc: “Đầu tiên người chơi phải tải về bản client của game nhưng khốn khổ cho họ vì chẳng tìm đâu ra file […]