Trinity Online

 doanquocson

Trinity Online: bắt đầu tiến hành Close Beta giai đoạn cuối cùng

Công ty Goorm phát hành Trinity Online tại Hàn Quốc tuyên bố bắt đầu từ 14:00′ ngày 9 tháng 12 sẽ triển khai đợt Close Beta lần cuối cùng của Trinity Online. Lần Close Beta cuối cùng này dự tính sẽ bắt đầu từ ngày 9 tháng 12 đến hết ngày 14 tháng 12 năm 2008, dùng […]