World of Warcraft

 doanquocson

World of Warcraft: Wrath of the Lich King – Truyền thuyết xứ Northrend

Miền đất rộng lớn với hàng tá nhiệm vụ mới, những trận công thành hay chinh phục hang động được trấn giữ bởi những con boss khổng lồ đã tạo nên sức cuốn hút khó cưỡng lại của Wrath of the Lich King. Bốn năm đã trôi qua với trên 10 triệu lượt đăng ký, […]