Trò chơi | TrochoiThoiTrang.Net
 doanquocson

Những bộ cosplay xuất sắc được phát hiện sau Halloween

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Lễ hội hóa trang luôn là một phần không thể thiếu trong dịp Halloween ở nhiều vùng trên thế giới. Không ít người đã lựa chọn cho mình một bộ y phục mang dáng dấp game.

Akuma (Street Fighter)

General Beatrice (Final Fantasy IX)

Megaman (Megaman)

Mario và Luigi( Supper Mario)

Zora Link trong Mặt nạ Majora

Solid Snake (Metal Gear Solid) và Samus Aran (Metroid)

E. Honda (Street Fighter)

Samus Aran (Metroid)

Vincent (FinalFatasyVII)

Laughing Octopus & Crying Wolf (Metal Gear Solid 4)

Eva (Metal Gear Solid)

Ivy (Soul Calibur)

Master Chief (Halo)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *