doanquocson

Giáp phục trong game Half Life được Hải quân Mỹ mô phỏng

Bộ áo giáp nổi tiếng của Gordon Freeman trong Half Life sẽ là bộ quân phục cho Hải quân Mỹ trong tương lai. Văn phòng nghiên cứu hải lực quân Hoa Kỳ vừa bỏ ra một khoản tiền khá lớn, khoảng 1,6 triệu USD cho phòng nghiên cứu thuộc Đại học California San Diego. Mục […]