doanquocson

Hồng Lâu Mộng đã trở thành game online

Lấy bối cảnh là bộ tiểu thuyết kinh điển của Tào Tuyết Cần, trò chơi MMORPG do công ty 9you sản xuất sẽ đưa game thủ vào thế giới mộng ảo gồm Tiên Giới, Ma giới, Linh giới. Với tên tiếng Anh là Dream of Red Chamber, game có 4 nhân vật nữ chính xinh […]