doanquocson

Online 6 giờ/ngày là “nghiện Internet”

Các bác sĩ Trung Quốc đã chính thức định nghĩa nghiện Internet như một loại bệnh tật. Những người sử dụng nào mà dành 6 giờ đồng hồ hoặc hơn thế mỗi ngày và có biểu hiện ít nhất một triệu chứng gồm khó ngủ hay mất tập trung, khát khao được lên mạng, cáu […]